Rahoitus

Sopimusehdot ja asiakasrekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä Nimi:
Ajo-Pori Ky
Y-tunnus: 1085706-7
Osoite: Otavankatu 19
Puhelin: 044-5951993
Sähköposti: ajopori@ajopori.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Aleksi Hietava p. 044-5951993

3. Rekisterin nimi
Autokoulu Ajo-Pori Ky:n asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Autokoulu Ajo-Pori Ky:n ja kuluttajan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Autokoulu Ajo-Porin palvelujen mainonta ja markkinointi, asiakastyytyväisyyden mittaaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
• Etunimet
• Sukunimi 
• Henkilötunnus 
• Katuosoite 
• Postinumero 
• Postitoimipaikka 
• Asuinkunta 
• Puhelinnumero 
• Sähköpostiosoite 
• Syntymämaa 
• Äidinkieli 
• Olemassa oleva ajokorttiluokka 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään asiakkaalta. Tietoja ei luovuteta asiakasrekisterin ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tiedot luovutetaan viranomaiskäyttöön Ajovarma Oy:lle/Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille lain vaatimalla tavalla, sekä EDlooper-järjestelmään.

8. Rekisterin suojauksen perusteet
Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella, vaadittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Paperilla olevat tiedot asiakkaista pidetään lukituissa tiloissa, joihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla tahoilla.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen.
Haluttaessa tarkastuttaa tai korjauttaa rekisterissä olevaa henkilötietoa on esitettävä kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle. 
(c)2017, Autokoulu Ajo-Pori. Kaikki oikeudet pidätetään